Komunikat

Wznowienie bezpośredniej obsługi klienta oraz otwarcie Kasy od 04.08.2020r.

Odczyty wodomierzy - ważna informacja!

Informacja dot. odczytów wodomierzy Miasto i Gmina Tychowo.

Informacja

Montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych.

Taryfy 2018-2021

Dodano taryfy dla: Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Karlino, Miasta Białogard, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice

Zabezpieczenie Urządzeń Wodociągowych

Ważna informacja dot. zabezpieczenia urządzeń wodociągowych.

Woda bezpowrotnie zużyta

Informacja dotycząca warunków przyjęcia wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

PROW

Szybki kontakt

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
E-mail: sekretariat@rwik.pl
Tel.: (094) 312 32 15 / (094) 312 33 19
Fax: (094) 312 04 24

Zarząd przyjmuje interesantów w
poniedziałki od 13:00 do 15:00

 

KRS 0000053791 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 141 175 000,00 zł.

NIP: 672-000-62-06


PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK Koszalin

57 1020 2791 0000 7102 0163 2710


Oferty Pracy

Umowy

Akcja STOP kradzieży

Awarie

Zgłaszanie awarii

iBOK

Jakość wody

Godziny przyjęć interesantów do działu Techniczno-Inwestycyjnego

pokój nr 103, tel. (94) 312-33-51,

tel. kom. 662 004 733

Godziny przyjęć interesantów:

 

Poniedziałek   07:15 - 15:00  
Wtorek 07:15 - 15:00
Środa 13:00 - 15:00
Czwartek 07:15 - 15:00
Piątek 07:15 - 15:00

Wyszukaj swoją miejscowość

Wyniki przetargów

Zapytanie ofertowe sektorowe (liczba odwiedzin: 42)

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połczyn-Zdrój przy ul. Szpitalnej


Data zamieszczenia: 2020-09-10 13:45
Data przetargu: 2020-09-21 13:00

Pliki:

SiWZ

Załączniki od 1 do 4

Załączniki od 1 do 4 (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 7 - STWiORB

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót


Wyniki:

2020-09-24

Wyniki

Przetarg nieograniczony – sektorowy (liczba odwiedzin: 42)

Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 2 zadań inwestycyjnych na terenie działalności Spółki RWiK w Białogardzie


Data zamieszczenia: 2020-09-07 11:00
Data przetargu: 2020-09-17 12:00

Pliki:

Ogłoszenie

SiWZ

Załączniki od nr 1 do nr 5

Załączniki od nr 1 do nr 5 (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik (graficzny) nr 7

Załącznik (graficzny) nr 8

 

Dodano: 2020-09-17

Transmisja z otwarcia postępowania. 


Wyniki:

2020-09-21

Unieważnienie postępowania przetargowego.

Przetarg nieograniczony – sektorowy (liczba odwiedzin: 31)

Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Odwiert studni głębinowej w m. Biesiekierz SUW II Biesiekierz” - Nr postępowania – 32/U/ZS/2020/RWiK


Data zamieszczenia: 2020-08-25 00:00
Data przetargu: 2020-09-04 12:00

Pliki:

Ogłoszenie

SiWZ

Załączniki od nr 1 do nr 5

Załączniki od nr 1 do nr 5 (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Projekt robót geologicznych

 

Dodano: 2020-09-04

Transmisja z otwarcia postępowania, start 13:00


Wyniki:

2020-09-24

Unieważnienie postępowania.

Zapytanie ofertowe (liczba odwiedzin: 29)

Temat: „Wykonanie i dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizowanego na terenie działania RWiK w Białogardzie”


Data zamieszczenia: 2020-08-11 17:45
Data przetargu: 2020-08-21 15:00

Pliki:

Nr postępowania: 18/D/ZC/2020/RWiK

 

Zapytanie cenowe

Załącznik nr 1A - Wzór tablicy

Załącznik nr 2A - Wzór tablicy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

 

Dodano: 2020-08-12

Zmiana treści zapytania cenowego.

(Uwaga! Zmiana terminu składania ofert)


Wyniki:

2020-08-27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe (liczba odwiedzin: 33)

Temat: “Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Smęcino w aglomeracji Tychowo” Nr postępowania - 10/U/RPO/2020/RWiK


Data zamieszczenia: 2020-08-11 17:00
Data przetargu: 2020-08-24 15:00

Pliki:

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1, 1a i 3 (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - wzór umowy


Wyniki:

2020-09-08

Informacja o wyborze oferty.

 

Dodano: 2020-09-10

Unieważnienie postępowania.

Przetarg sektorowy (liczba odwiedzin: 68)

Temat: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w celu zasilenia nieruchomości w m. Drzonowo Białogardzkie nr 7, gm. Tychowo”


Data zamieszczenia: 2020-07-09 23:00
Data przetargu: 2020-07-20 12:00

Pliki:

Ogłoszenie

SiWZ

Załączniki od 1 do 6

Załączniki od 1 do 5 - wersja edytowalna

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8 - STWiOR

Załącznik nr 9 - Przedmiar robót

 

Dodane: 2020-07-22

Transmisja online z otwarcia postępowania przetargowego. (start 13:00)

 

Dodane: 2020-07-22

Informacja z otwarcia ofert


Wyniki:

2020-08-11

Wyniki.

Przetarg sektorowy (liczba odwiedzin: 57)

Temat: Przebudowa przepompowni ścieków w m. Karlino przy ul. Wigury” Nr postępowania - 24/R/RPO/2020/RWiK


Data zamieszczenia: 2020-07-09 11:00
Data przetargu: 2020-07-27 13:15

Pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

TOM I - instrukcja dla wykonawców SiWZ

TOM II - wzór umowy

Załączniki do SiWZ od 1 do 6

Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8 - przedmiar robót

Załącznik nr 9 - zaświadczenie BOS

Załącznik nr 10 - STWiOR

 

Zarządzenie nr 21/2020 - regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach RPOWZ

 

UWAGA! Z powodu wprowadzonego stanu epidemii nie ma możliwości osobistego złożenia oferty ani nie ma możliwości osobistego kontaktu z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego. Wszelka korespondencja i porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub w drodze komunikacji elektronicznej lub fax z zachowaniem odpowiednich form dokumentów wymaganych od Wykonawców przewidzianych w Zapytaniu ofertowym.

 

Dodano: 2020-07-27

Transmisja online z otwarcia postępowania. Start 13:15

 

Dodano: 2020-07-28

Informacja z otwarcia ofert.


Wyniki:

2020-07-31

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zapytanie ofertowe (liczba odwiedzin: 43)

Temat: Promocja projektu pn.: „Budowa kanalizacji ściekowej w m. Radwanki, przebudowa przepompowni w m. Bobolice - aglomeracja Bobolice” Nr postępowania: 13/D/RPO/2020/RWiK.


Data zamieszczenia: 2020-06-22 18:45
Data przetargu: 2020-07-02 15:00

Pliki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załączniki nr 2, 3, 4 i 5

Załącznik nr 6

 

Zarządzenie nr 21/2020 - regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach RPOWZ

 

UWAGA! Z powodu wprowadzonego stanu epidemii nie ma możliwości osobistego złożenia oferty ani nie ma możliwości osobistego kontaktu z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego. Wszelka korespondencja i porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub w drodze komunikacji elektronicznej lub fax z zachowaniem odpowiednich form dokumentów wymaganych od Wykonawców przewidzianych w Zapytaniu ofertowym.

 Wyniki:

2020-07-16

Wyniki

Przetarg sektorowy (liczba odwiedzin: 64)

Temat: „Wykonanie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie gmin: Tychowo, Połczyn-Zdrój i Rąbino” - Nr postępowania - 19/R/ZS/2020/RWiK


Data zamieszczenia: 2020-06-22 18:30
Data przetargu: 2020-06-30 13:00

Pliki:

Ogłoszenie

SiWZ

Załączniki od nr 1 do nr 5

Załączniki od nr 1 do nr 5 - wersja edytowalna

Załącznik nr 6 - Informacje o planowanej miesięcznej ilości wywozu nieczystości płynnych

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

 

2020-07-02

Transmisja online z otwarcia postępowania. Godz 14:00

 

2020-07-03

Informacja z otwarcia ofert

 

UWAGA! Z powodu wprowadzonego stanu epidemii nie ma możliwości osobistego złożenia oferty ani nie ma możliwości osobistego kontaktu z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego. Wszelka korespondencja i porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub w drodze komunikacji elektronicznej lub fax z zachowaniem odpowiednich form dokumentów wymaganych od Wykonawców przewidzianych w Zapytaniu ofertowym.


Wyniki:

2020-07-06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg sektorowy (liczba odwiedzin: 110)

Temat: „Przebudowa przepompowni ścieków P398 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej” Nr postępowania - 21/R/RPO/2020/RWiK


Data zamieszczenia: 2020-06-21 14:30
Data przetargu: 2020-07-07 13:00

Pliki:

Ogłoszenie

TOM I - Instrukcja dla wykonawców SiWZ

TOM II - wzór umowy

Załączniki od 1 do 6

Załączniki od 1 do 6 (wersja edytowalna)

Załącznik nr 7 - Projekt budowlany

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót

Załącznik nr 9 - Zaświadczenie

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Standardy RWiK Białogard

 

2020-07-09

Transmisja z otwarcia postępowania. Start 13:30

 

2020-07-10

Informacja z otwarcia ofert


UWAGA! Z powodu wprowadzonego stanu epidemii nie ma możliwości osobistego złożenia oferty ani nie ma możliwości osobistego kontaktu z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego. Wszelka korespondencja i porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub w drodze komunikacji elektronicznej lub fax z zachowaniem odpowiednich form dokumentów wymaganych od Wykonawców przewidzianych w Zapytaniu ofertowym.

 Zarządzenie nr 21/2020 - regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach RPOWZWyniki:

2020-08-10

Informacja o wyborze oferty.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.